Burdasınız : Anasayfa > K > Kaside Nedir


Sponsorlu Baglantilar

Sorunu sor hemen cevaplansin..

Yaziyla ilgili Resimler

Kaside
Kaside / Kanuni Hicviyesi
Ekleyen : admin Okunma : 4047
Ekl.: 17-12-2013 Gün.: 17-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Kaside Nedir
 • Kasidenin Özellikleri
 • Kasidenin Bölümleri
 • 1. Nesib (Teşbib)
 • 2. Girizgah
 • 3. Medhiye
 • 4. Fahriye
 • 5. Tegazzül
 • 6. Taç
 • 7. Dua
 • Kaside Çeşitleri
 • 1. Nesip (Teşbip) Bölümüne Göre Kasideler
 • 2. Rediflerine Göre Kasideler
 • 3. Konularına Göre Kasideler
 • a) Tevhid
 • b) Münacaat
 • c) Naat
 • ç) Medhiye
 • d) Mersiye
 • e) Hicviye
 • Kasidelerin Tarihsel Önemi
 • Kaside Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Modern Şiir Geleneği
  02 | Hürriyet Kasidesi İncelemesi
  03 | Didaktik Şiir
  04 | Divan Şiiri Geleneği
  05 | Gazel
  06 | Kaside
  07 | Nazım Şekilleri
  08 | Lirik
  09 | Epik Şiir
  10 | Terci-i Bent
  11 | Şiir
  12 | Methiye
  13 | Hamasi Şiir
  14 | Dramatik Şiir
  15 | Ağıt
  16 | Beyit
  17 | Musammat
  18 | Pastoral Şiir
  19 | Lirik Şiir
  20 | Murabba
  21 | Rubai
  22 | Tuyuğ
  23 | Şair
  24 | Girizgah
  25 | Müstezat

  En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt

  Kaside (Özet) : Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiiridir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir.

  Kaside Nedir

  Kasideler, genellikle birini övmek ve yermek amacıyla yazılan şiirlere denir, kasideler genellikle din ve devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur. Türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlanır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla denir.  Kasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak adlandırılır.

  Kasidenin Özellikleri

   1- Beyitlerden oluşur. Kafiye düzeni gazelle aynıdır. Yani aa, ba, ca, da, ea, fa … Ancak gazelden daha uzun bir nazım şeklidir.
   2- Kaside en az 33, en çok 99 beyitten oluşur. Ancak beyit sayısı 33’den az olan kasideler de vardır.
   3- Kasidenin ilk beytine matla denir. Ama şair, şiir içinde matlaı yenileyebilir.
   4- Kasidenin son beytine makta denir.
   5- Şairin isminin geçtiği yere taç beyit denir. Sonlara doğrudur.
   6- Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid denir.
   7- Aruz ölçüsüyle yazılır.
   8- Bu türün en meşhur ismi Nef’i’dir.
   9- Kasidenin kendi içinde belli bölümleri vardır.

  Kasidenin Bölümleri

  1. Nesib (Teşbib)

  Nesib yani teşbib giriş bölümüdür. Kasidenin tasvir bölümüdür. Burada, asıl konuya geçilmeden önce ramazan, bayram, bahar, yaz, savaş gibi konular ele alınır.

  2. Girizgah

  Girizgah kasidenin ikinci bölümüdür. Asıl konuya giriş için uygun bir ortam hazırlama yani giriş bölümüdür.

  3. Medhiye

  Medhiye bu bölümde şair kimi övecekse onun yüceliklerini, başarılarını, erdemlerini anlatır. Bu bölümde abartı ve ağır bir anlatım göze çarpar.
   O sultan ki cism-i cihân cânıdır
   Zamânın zamân-ı
   baharıdır.ü

  4. Fahriye

  Fahriye şair bu bölümde kendini ve şiirini över. Abrtılı bir anlatım söz konusudur.

  5. Tegazzül

  Tegazzül şair zaman zaman monotonluğu kırmak için kasidenin içinde, aynı ölçü ve uyakla gazeller yazar. Bu gazelin yazıldığı yer, tegazzül bölümüdür.

  6. Taç

  Şair bu bölümde mahlasını ( Şiirdeki ad, takma ad) kullanır.

  7. Dua

  En son bölümdür. Burada, övülen, kendisi için kaside yazılan kişi için dua edilir. Kişi için dua edilir. Kasidenin son bölümüdür.
   Hüdâ ömrünü ber-karâr eylesin
   Verip maksadın
   kâm-kâr eylesin
   
  Not: Kaside, bir maksat için yazılmış şiirdir. Şairin bir isteği vardır. Bu bakımdan bir dilekçe olarak değerlendirilebilir. Çünkü şair, bu şekilde kompozisyona yer veren bir manzume ile hem isteğini söylemekte, hem de yeteneğini göstermektedir.

  Kaside Çeşitleri

  Kasideler şu ölçülere göre sınıflandırılırlar.

  1. Nesip (Teşbip) Bölümüne Göre Kasideler

  Bahariye (Bahar), Iydiye (Bayram), Şitaiye (Kış) Ramazaniye (Ramazan), Sayfiye (yaz)

  2. Rediflerine Göre Kasideler

  Su Kasidesi, Sühân kasidesi, Gül kasidesi, Sünbül Kasidesi
  Not: Şehirleri konu edinen kasideler de vardır. İstanbul Kasidesi

  3. Konularına Göre Kasideler

  a) Tevhid

  Tevhid Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidedir.

  b) Münacaat

  Münacaat Allah’a yalvarmak için yazılan kaside.

  c) Naat

  Naat Hz. Muhammed(S.A.S)’i ve din büyüklerini anlatmak için yazılan kasidedir.

  ç) Medhiye

  Medhiye devrin ileri gelen kişilerini övmek için yazılan kaside çeşididir.

  d) Mersiye

  Mersiye sevilen insanların ölümünden duyulan acıları anlatan kasidedir. Türk Edebiyatında bu kasidenin en güzel örneklerinden biri Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı Kanuni Mersiyesi’dir.

  e) Hicviye

  Hicviye herhangi bir kişiyi yermek amacıyla yazılan kasidelerdir. Acımasız ve abartılı bir dil kullanılır. Edebiyatımızda hicviyenin en güzel örneklerini Nef’i vermiştir. Onun Siham-ı Kaza’sı bu türün en güzel örneklerinden biridir.

  Kasidelerin Tarihsel Önemi

  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak mühim kaynaklar arasındadır.
   
  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir.
  En Cok Okunan Yazilar

  04 | Paragraf Paragraf
  08 | Düzlem Düzlem
  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor